Sứ mệnh

Là một doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực môi trường, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại. Sứ mệnh của chúng tôi được gắn với trách nhiệm xã hội là góp phần xây dựng môi trường sống tốt đẹp hơn nhằm mang đến một sự phát triển bền vững cho xã hội.

 

 

 

 

 

Tầm nhìn

Tôn trọng khách hàng và đối tác.Tầm nhìn của chúng tôi là hướng đến trở thành một doanh nghiệp xử lý chất thải nguy hại hàng đầu Việt Nam ngang tầm quốc tế. Điều này được thể hiện bởi những cam kết:

  1. Tôn trọng khách hàng và đối tác.
  2. Coi trọng yêu cầu của khách hàng và xem đó là yêu cầu đầu vào của hoạt động sản xuất kinh
  3. Ngày càng cải tiến chất lượng của dịch vụ xử lý và nâng cao hiệu lực của hệ thống quả lý tích hợp theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO-9001: 2015, ISO-14001: 2015 và ISO 45001:2018
  4. Quan tâm đến trách nhiệm xã hội.