Hệ thống xử lý xúc tác thải:

  • Công suất: 20 tấn/ngày
  • Là hệ thống thiết bị nhập khẩu từ Mỹ, công nghệ mới hoàn toàn tại Việt Nam, có khả năng xử lý một số loại xúc tác thải nhiễm thành phần nguy hại phát sinh từ quá trình sản xuất của nhà máy lọc hóa dầu.