Công nghệ tẩy rửa kim loại nhiễm dầu

 

Công nghệ tẩy rửa kim loại nhiễm dầu

Chất thải được thu gom về tập kết tại khu tẩy rửa bề mặt, kim loại được tập kết vào các lồng sắt. Mỗi lượt khoảng 500-1000 kg

Dùng Palang nâng hạ nhúng xuống bể nước châm hóa chất tẩy rửa khoảng 15 phút. Bể có lắp đặt hệ thống sục khí để tăng khả năng tẩy rửa của hóa chất. Sau khi ngâm tại bể chứa hóa chất, kim loại được nhúng vào bể nước sạch để làm sạch bề mặt.

Cho thiết bị bề mặt chất thải sau tẩy rửa lên giá và làm khô bằng máy áp lực. Sau đó nhập kho và tái sử dụng. Chất tẩy rửa được sử dụng là chất tẩy rửa công nghiệp thông minh PTN-K 01.

Cặn trong các bể chứa dung dịch rửa sẽ được thu gom theo định kỳ và đem chôn lấp an toàn; nước thải từ các bể chứa sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải để xử lý trước khi thải ra môi trường.