Sáng 12/8/2023, Công ty Cổ phần Môi trường Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn) đã tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Về dự chung vui với cán bộ, công nhân viên Công ty có lãnh đạo Sở Lao động thương binh và xã hội; lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty

Sôi nổi Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở Công ty Cổ phần Môi trường Nghi Sơn

Là doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn khu Kinh tế Nghi Sơn, có trụ sở tại thôn Minh Châu, xã Trường Lâm hoạt động về lĩnh vực môi trường, cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thông thường và chất thải nguy hại, các giải pháp về công nghệ xử lý môi trường, hiện đang giải quyết việc làm cho 274 lao động dài hạn và  7 lao động thử việc tại địa phương.

Xác định phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác bảo đảm ANTT đóng vai trò rất quan trọng để Công ty ổn định lao động, sản xuất, lãnh đạo Công ty đã ban hành kế hoạch công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ Công ty.

Đại biểu và cán bộ, công nhân viên Công ty tham dự Ngày hội

Theo đó đến nay, lực lượng bảo vệ của Công ty gồm 32 người đều đã được tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ và kiến thức về pháp luật, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, hướng dẫn cán bộ, công nhân viên làm tốt công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của công ty cũng như của cá nhân; kiểm soát chặt chẽ người ra vào công ty, không để đối tượng xấu trà trộn vào công ty thực hiện các hành vi, vi phạm pháp luật. Qua đó, nâng cao trình độ, hiểu biết và nhận thức trách nhiệm của lực lượng bảo vệ trong công ty.

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tặng quà cho cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần môi trường Nghi Sơn

Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên công ty chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về công tác bảo đảm ANTT; phối hợp với Công an thị xã Nghi Sơn, Công an xã Trường Lâm, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2 tổ chức 6 buổi tuyên truyền, 87 buổi phối hợp tuần tra bảo vệ ANTT với hơn 320 lượt bảo vệ, nhân viên công ty tham gia; tổ chức cấp căn cước công dân gắn chíp, thu nhận và kích hoạt định danh điện tử cho cán bộ, công nhân viên công ty.

Lãnh đạo Phòng Phong trào Công an tỉnh trao Giấy khen và tặng quà của Giám đốc Công an tỉnh cho cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần môi trường Nghi Sơn

Định kỳ hằng tháng tổ chức giao ban giữa lực lượng Công an xã và lãnh đạo công ty về công tác bảo đảm ANTT; qua đó đánh giá tình hình, kết quả công tác đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn và đề ra phương hướng giải quyết. Nhờ đó tình hình ANTT trong công ty nói chung, trên địa bàn xã Trường Lâm nói chung luôn được giữ vững, ổn định. Trong 14 năm kể từ khi thành lập đến nay, tình hình ANTT trong công ty và khu vực lân cận luôn được đảm bảo, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT, cán bộ, công nhân viên yên tâm lao động sản xuất.

Trích nguồn từ Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh Thanh Hóa: https://conganthanhhoa.gov.vn/tin-tuc-su-kien/huong-ve-co-so2/cong-ty-co-phan-moi-truong-nghi-son-doanh-nghiep-dien-hinh-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-antq.html