Công nghệ súc rửa thùng phuy, bao bì nhựa

 

Thùng phuy chứa hoá chất các loại từ bãi tập kết được phân loại kỹ, sau đó chuyển qua hệ thống máy súc rửa, trong quá trình súc rửa nhờ tác dụng hoá chất tẩy rửa, các vật liệu rắn (bi sắt các kích cỡ) và lực ly tâm (thiết bị xoay) thì các loại chất thải bám trên thành bao bì sẽ bị tách khỏi thành bao bì. Sau đó bao bì đã tẩy rửa được chuyển sang hệ thống làm khô.

Đối với các bao bì, thùng phuy nhựa có khả năng tái sử dụng thì đưa vào kho lưu còn lại thì đưa sang khu tái chế.

Đối với thùng phuy sắt dùng các viên bi sắt để súc rửa thùng phuy. Tại bộ phận gia công, loại phuy không phục hồi được chặt, cắt xả làm phế liệu, loại phuy chất lượng còn tốt được phục hồi bằng nén, thổi, sơn…, sau đó tất cả được chuyển nhập kho thu hồi.

                                 Hệ thống súc rửa thùng phuy, bao bì nhựa của NSEC