Dây chuyền sản xuất gạch không nung công suất 30 triệu viên/năm:

  • Nhà xưởng 3000 m2 và sân phơi gạch 3000 m2
  • Sử dụng công nghệ ép tĩnh, lực nén 400 tấn.
  • Sản xuất gạch: 2 lỗ, 6 lỗ

Một số hình ảnh thực tế của Dây chuyền sản xuất gạch không nung:

Bài viết trước đó Thu mua phế liệu