Hệ thống lò đốt chất thải nguy hại công suất 1 tấn/giờ:

Lò đốt rác công nghiệp V1000 được thiết kế nhằm mục đích xử lý cả chất thải rắn và chất thải lỏng với nguyên lý cơ bản như sau:

 • Công nghệ xử lý chất thải rắn van công nghiệp áp dụng trong lò đốt rác V1000 được thực hiện theo nguyên lý nhiệt phân và thiêu đốt ở nhiệt độ cao nhằm phân hủy hoàn toàn các chất thải nguy hại.
 • Quá trình nhiệt phân được tiến hành trong buồng đốt sơ cấp của lò nhằm chuyển các thành phần ở thể rắn và lỏng của chất thải thành thể khí (HC, CO, H2,…) nhờ nhiệt cung cấp từ mỏ đốt nhiên liệu. Quá trình nhiệt phân được thực hiện trong điều kiện thiếu Oxy và ở nhiệt độ 500oC-800oC
 • Sau đó, khí nhiệt phân chuyển động lên buồng đốt thứ cấp dưới tác động của áp suất cơ học khí. Tại đây nhờ nhiệt độ cao trên 1000oC và lượng không khí cấp bổ sung, những chất cháy thể khí từ buồng sơ cấp sang, kể cả các chất ô nhiễm hữu cơ mạch vòng như Dioxin và Furans sẽ bị đốt cháy hoàn toàn tạo thành CO2 và H2. Thông tin về hệ thống lò đốt được tóm tắt như sau:
 • Lò đốt tĩnh, công suất 1000 kg/h
 • Thiêu hủy hoàn toàn rác thải tại nhiệt độ cao và sản phẩm được xử lý an toàn trước khi thải ra môi trường.
 • Nhiệt độ tại lò sơ cấp là: 850oC
 • Lò thứ cấp hoạt động ở nhiệt độ: 1050oC– 1300oC, tại nhiệt độ này rác thải được đốt cháy một cách hoàn toàn.
 • Khí thải từ quá trình đốt cháy sẽ được xử lý bằng phương pháp cyclon ướt, sau đó đi qua hệ thống túi lọc và được thải ra ngoài thông qua ống khói. Khi thải của hệ thống lò đốt tuân thủ theo QCVN 02/2012-BTNMT; QCVN 30/2012-BTNMT.
 • Ống khói cao 28 m.
 • Khí thải trước khi thải ra môi trường được giám sát tự động, liên tục bằng hệ trạm quan trắc khí thải tự động.
 • Tro xỉ sau khi thiêu đốt được hóa rắn, phối trộn sản xuất gạch không nung.

Hình ảnh thực tế lò đốt CTNH công suất 1 tấn/giờ: