Quy mô nhà máy xử lý

Nhà máy xư lý chất thải tập trung Nghi Sơn được xây dựng trên diện tích 83,38 ha với công suất:

  • Giai đoạn 1: 500 tấn/ngày
  • Giai đoạn 2: 1305 tấn/ngày

Tổng mức đầu tư: 1.100.000.000.000 vnđ trong đó:

  • Giai đoạn 1: 200.000.000.000 vnđ
  • Giai đoạn 2: 900.000.000.000 vnđ

Địa chỉ nhà máy: Nhà máy xử lý chất thải tập trung Nghi Sơn – Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tổng thể nhà máy: