Phương tiện chuyên chở của NSEC

Tất cả xe vận chuyển, thu gom chất thải của NSEC đều được cấp phép và gắn định vị.

Chúng tôi có gần 40 phương tiện thu gom và vận chuyển chất thải được chia thành các nhóm:

NHÓM XE TẢI THÙNG KÍN:

 • 3 chiếc: Xe Hino, trọng tải: 4,7 tấn
NHÓM XE TẢI BEN:

 • 2 chiếc: Xe Hino trọng tải 4,6 tấn
 • Xe DONGFENG trọng tải 7,6 tấn
 • Xe HOWO trọng tải 4,8 tấn
 • Xe CNHTC trọng tải 13,08 tấn
 • Xe CNHTC trọng tải 16,10 tấn
NHÓM XE TẢI THÙNG HỞ CÓ PHỦ BẠT:

 • 3 chiếc: Xe DONGFENG trọng tải: 9,8 tấn
 • Xe THACO trọng tải: 6,5 tấn
 • Xe HYUNDAI trọng tải hàng hóa: 3,68 tấn
 • Xe THACO trọng tải hàng hóa: 2.98 tấn
 • Xe DONGFENG trọng tải hàng hóa: 9,950 tấn
 • Xe HYUNDAI trọng tải hàng hóa: 2,945 tấn
 • Xe DONGFENG trọng tải hàng hóa: 14,7 tấn
 • 2 chiếc: Xe tải thùng DONGFENG trọng tải 7,5 tấn

 

NHÓM XE BỒN, XITEC:

 • 2 chiếc: Xe DONGFENG, trọng tải 8,5 tấn
 • Xe CONECO DONGFENG, trọng tải 6 tấn
 • Xe Hino trọng tải 4,7 tấn
 • Xe Anthai Coneco, trọng tải 4,225 tấn
 • 2 chiếc: Xe Hino trọng tải 4,7 tấ
 • 2 chiếc: Xe Kesda trọng tải 5,5 tấn
 • Xe DONGFENG trọng tải 16,28 tấn
 • Xe DONGFENG trọng tải 12,07 tấn
 • Xe HUYNDAI trọng tải 15,54 tấn
 • Xe FAW trọng tải 5,33 tấn

NHÓM XE TẢI CẨU:

 • Xe tải có cẩu HINO trọng tải: 3,485 tấn
 • Xe tải có cẩu CNHTC trọng tải: 3,94 tấn
 • Xe tải có cẩu JAC trọng tải: 6,5 tấn
 • Xe tải có cẩu DONGFENG trọng tải: 6,5 tấn
 • Xe tải có cẩu DONGFENG trọng tải: 4,6 tấn